เทคนิคเพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุนการปลูกข้าว โดยการใช้ “แหนแดง” แทนปุ๋ยยูเรีย

ปีนี้ เมืองไทยเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับภาวะต้นทุนค่าครองชีพ ทั้งค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำ ค่าปุ๋ย ค่ายาที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดิม  “ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุด” คือทางออกของชาวนาจังหวัดชัยนาท โดยใช้แหนแดง แทนปุ๋ยยูเรีย เพราะใช้เงินลงทุนน้อยนั่นเอง เพื่อให้มีผลกำไรเหลือติดกระเป๋าได้มากที่สุด

ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท นับเป็นอีกหนึ่งทำเลทองของการปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ตำบลบางลือมีพื้นที่ปลูกข้าวหลายร้อยไร่  เกษตรกรนิยมปลูกข้าวปีละ 3 ครั้ง  หมดฤดูทำนา จะปลูกถั่วเขียวเพื่อเป็นรายได้เสริมและเพิ่มธาตุอาหารในดิน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าว พันธุ์ กข41 และ พันธุ์ กข 47 แบบใช้น้ำน้อย  ปลูกข้าวกี่ครั้งกี่หนก็ได้ผลกำไรงาม

ทำนาเปียกสลับแห้ง

การปลูกข้าวนาดำในระบบเปียกสลับแห้ง เริ่มจากใช้แหนแดงหว่าน ลงในแปลงนาข้าวก่อน เพื่อไป ปิดหน้าดินไม่ให้วัชพืชขึ้น  แต่วิธีนี้ไม่เหมาะกับนาหว่าน เพราะทำแล้วไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าที่ควร การหว่านแหนแดง ในนาข้าว  สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้มากขึ้นกว่าเดิม  เก็บเกี่ยวแต่ละครั้งจะได้ผลผลิตมากกว่า90 ถังขึ้นไป  แม้จะปลูกข้าวทำนาตลอดทั้งปี โดยไม่พักที่นาเลยก็ตาม แต่ไม่เจอปัญหาโรคและแมลงรบกวนแปลงปลูกข้าวเลย  แถมการทำนาปลูกข้าวในแต่ละฤดูยังได้ผลิตเพิ่มขึ้น ถึง 100 ถัง สร้างเม็ดเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าครั้งละ 300,000 บาท

เทคนิคปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย

เทคนิคปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย เริ่มจากตากดินให้แห้งทิ้งไว้ประมาณ  10 วัน  ใส่ปุ๋ย คือ 16-20-0 (รอบ2) ตากดินเพิ่ม อีก15วัน เห็นว่าดินเริ่มแตก ราดน้ำให้ขังน้ำเอาไว้ประมาณ 7 วัน ตากดินต่ออีก 7วัน เพื่อลดปัญหาโรคและแมลงรบกวน  เมื่อต้นข้าวเริ่มให้ผลผลิต จะใช้รถเกี่ยวข้าวแล้วตกกล้าเอาไว้ก่อน พอเกี่ยวข้าวได้ 3 วัน ก็ดำนาต่อได้เลย เนื่องจากกาดดินเอาไว้เรื่อย ๆ ในช่วงที่ต้นข้าวแตกกอ  ช่วงที่ข้าวออกรวงจะไม่กาดดิน

ท้องนาในย่านนี้แทบไม่เจอปัญหาข้าวดีด ข้าวเด้งเลย เพราะปลูกข้าวแบบนาดำจะใช้เมล็ดข้าวปลูก พันธุ์ข้าว 41และสายพันธุ์ข้าว47 หว่านประมาณถังครึ่ง ข้าวสายพันธุ์ 47 จะเป็นข้าวที่มีอายุ100 วัน นับจากวันที่ปักดำ ส่วนสายพันธุ์ข้าวปลูก 41 เป็นข้าวเบาที่มีอายุ 95 วัน นับจากวันที่ปักดำ ไปจนถึงวันที่เก็บเกี่ยว  หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะขายข้าวได้ทันที โดยไม่ต้องตากข้าวให้แห้ง

ปลูกข้าวได้ผลผลิตดี …มีกำไร

การปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีมีกำไร ไม่ใช่เรื่องยาก  ตัวช่วยสำคัญของชาวนาในท้องถิ่นนี้คือ การใช้แหนแดงในนาข้าวทดแทนปุ๋ยยูเรีย สามารถบำรุงต้นข้าวให้เติบโตแข็งแรงและแตกกอดี พร้อมลดต้นทุนการผลิตได้มาก  แหนแดง มีประโยชน์ กับนาข้าวมาก เพราะแหนแดงจะเข้าไปช่วยตรึงไนโตรเจน ให้กับต้นข้าว ที่ปลูกในลักษณะนาเปียกสลับแห้ง แหนแดง ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้มากถึงไร่ละ 1 ตัน ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้มาก  เพราะใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถึง 1ลูกต่อไร่ แต่ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น  เฉลี่ย 91 ถังต่อไร่ เปรียบเทียบผลผลิตกับนาข้าวทั่วไป ที่มีผลผลิตเพียง 85 ถังต่อไร่เท่านั้น แถมมีต้นทุนการทำนาลดลงแค่ไร่ละ 4,800 บาทเท่านั้น  หลังหักต้นทุนค่าใช้จ่าย ยังเหลือเม็ดเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าไร่ละ 9,000 บาท

“แหนแดง-เชื้อบิวเวอร์เรีย”

ผลกำไรที่สูงขึ้นของชาวนาในท้องถิ่นนี้ เกิดจาก 2 ตัวช่วยสำคัญคือ แหนแดง และเชื้อบิวเวอร์เรีย ซึ่งสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ โดยนำเมล็ดข้าวโพด มาแช่น้ำเอาไว้ 1คืน จากนั้นขึ้นมาผึ่งให้หมาดๆ หลังจากนั้น นำเมล็ดข้าวโพดใส่ถุงมัดหนังยาง แล้วนำไปนึ่งนาน 3 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็น วันต่อมา จึงค่อยทำการเขี่ยเชื้อ ใส่ถุงข้าวโพดปล่อยเอาไว้ 12 วัน เมื่อเชื้อเดินเต็มที่แล้ว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

เมื่อต้องการใช้เชื้อบิวเวอร์ในนาข้าว เพียงแค่นำเชื้อบิวเวอร์เรีย มาขยี้ลงในน้ำ เพื่อให้สปอร์เชื้อรา หลุดออกจากเมล็ดข้าวโพด จากนั้นนำหัวเชื้อไปผสมกับน้ำ 200 ลิตร นำไปฉีดพ่นในนาข้าวตามปกติ อีกวิธีคือ นำเชื้อบิวเวอร์เรีย ที่ผสมแล้ว นำไปใส่ในกระบอกท่อพีวีซีนำไปปักเอากลางแปลงนาข้าว กระแสลมตามธรรมชาติจะช่วยพัดสปอร์ของเชื้อดังกล่าว ไปทั่วแปลงนาข้าว วิธีนี้ประหยัดแรงงานได้อย่างดี  โดยทั่วไปเชื้อบิวเวอร์เรีย 1ถุง จะสามารถปักได้มากถึง 7 กระบอก ซึ่งเชื้อบิวเวอร์เรียจะช่วยป้องกันไม่ให้แมลงศัตรูพืชทุกชนิดเข้ามารบกวนในแปลงนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เทคนิคเพิ่มผลผลิต-ลดต้นทุนการปลูกข้าว”

เพิ่มเติม วิธีเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์แหนแดง

เตรียมขยายพันธุ์ใช้เป็นเชื้อพันธุ์ในพื้นที่ประมาณ 25-50 ตารางเมตร ต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1 ไร่

รักษาระดับน้ำในนาข้าวให้ลึก 5- 10 เซนติเมตร

ใส่เชื้อพันธุ์แหนแดง โดยใช้แหนแดงที่ได้เตรียมขยายไว้แล้วอัตรา 50-100กิโลกรัม/ไร่

ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 3 ก.ก./ไร่ ในวันใส่เชื้อพันธุ์

ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตปริมาณเท่าเดิมหลังจากแหนแดงอายุ 7-10 วัน ในสภาพเหมาะสม คือไม่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงรบกวน

แหล่งที่มา: https://every-thinks.com/2018/05/31/azolla-nourish-rice/

[fbcomments url="https://parichfertilizer.com/knowledge/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95-%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/" width="375" count="off" num="3" title="แสดงความคิดเห็น" countmsg="wonderful comments!"]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save